Trzecia odsłona projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Wejście w życie projektu nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw (dalej jako „Projekt”) wydaje się już tylko kwestią czasu. 17 października 2018 roku trzecia odsłona Projektu ustawy została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Należy spodziewać się już niebawem Projekt trafi do sejmowych komisji.
W dalszym ciągu najwięcej emocji budzą postanowienia Projektu znacznie zaostrzające sankcje wynikające z popełnienia czynu zabronionego przez podmiot zbiorowy, które pomimo zmian wprowadzonych do Projektu nie zostały złagodzone. Ustawodawca w dalszym ciągu utrzymał wysokie kary pieniężne za popełnienie czynu sprzecznego z ustawą. I tak, postanowienia Projektu nadal przewidują wymiar kary pieniężnej od 30 tys. zł do 30 mln. W przypadku, gdy podmiot zbiorowy o fakcie popełnienia czynu zabronionego dowiedział się od sygnalisty i postanowił nie wszczynać postępowania wyjaśniającego – górna granica kary może być przez sąd podwyższona dwukrotnie (do 60 mln zł). Trzecia odsłona Projektu utrzymuje również szeroki katalog środków zabezpieczających i karnych, które wydają się największym zagrożeniem dla przedsiębiorców w przypadku wszczęcia przeciwko nim postępowania karnego.
W obecnym Projekcie utrzymany został okres trzymiesięcznego vacatio legis.

Katarzyna Lamczyk
Katarzyna Lamczyk
katarzyna.lamczyk@ltca.pl

Radca prawny, Partner LTCA odpowiedzialny za Dział Prawny. W Kancelarii LTCA koncentruje się na doradztwie w zakresie prawa korporacyjnego, prawa gospodarczego, RODO i compliance prawnego oraz świadczy usługi kompleksowej obsługi start-upów. Z sukcesami reprezentuje Klientów w postępowaniach gospodarczych, cywilnych oraz karnoskarbowych. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu prawa gospodarczego, RODO, compliance oraz nadzoru nad rynkiem finansowym Jest autorem licznych publikacji prawnych w prasie branżowej i ogólnopolskiej.