Reprezentacja

w postępowaniach

Usługi Kancelarii, oprócz wdrażania systemów compliance obejmują również wsparcie Klientów w ramach postępowań i sporów z organami władzy publicznej zarówno w aspekcie naruszenia zasad zgodności, jak i ewentualnej odpowiedzialności jednostki oraz osób działających w jej imieniu.

W tym zakresie Kancelaria zapewnia w szczególności wsparcie Klientów w ramach postępowań karnych i karnoskarbowych, podatkowych oraz administracyjnych.

Zespół adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych zapewnia najwyższą jakość reprezentacji interesów Klientów, zmierzającą do szybkiego i skutecznego rozwiązywania sporów.

Dodatkową usługą w tym zakresie jest tzw. ochrona prawno–podatkowa, tj. oferujemy stałą gotowość ochrony przedsiębiorców w sporach prawnych i podatkowych. W przypadku jakichkolwiek działań organów, LTCA pozostaje w gotowości do błyskawicznego wstąpienia do prowadzonej sprawy i reprezentację interesów Klientów.

Napisz

do nas