Schematy podatkowe

MDR

Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) jest wynikiem implementacji dyrektywy DAC6. Pierwsze schematy zostaną zgłoszone już 31 stycznia 2019 roku. Celem wdrożenia obowiązku raportowania schematów jest uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie wykorzystywania przez podatników różnych form optymalizacji podatkowych.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi wsparcia przedsiębiorców w zakresie przygotowania do raportowania schematów podatkowych. Kancelaria udziela bieżącego wsparcia w zakresie identyfikowania potencjalnych schematów podatkowych w bieżącej działalności podmiotów, opracowuje procedury wewnętrzne pozwalające na prawidłowe i terminowe wykonanie obowiązków informacyjnych oraz prowadzi szkolenia z zakresu MDR.

poznaj nasze usługi

Identyfikacja

schematów

Kancelaria przeprowadza analizę zdarzeń gospodarczych realizowanych przez podmioty i dokonuje ich oceny pod kątem kwalifikacji jako schemat podatkowy. Analiza przeprowadzana przez Kancelarię dotyczy zarówno zdarzeń podejmowanych w roku 2018, jak również zdarzeń bieżących oraz planowanych. Z każdej analizy sporządzany jest raport, określający możliwość kwalifikacji danego zdarzenia jako schemat podatkowy.

MDR

Procedury

Kancelaria sporządza procedury wewnętrzne dla podmiotów zobowiązanych do raportowania schematów podatkowych. Każdorazowo procedury dostosowywane są biorąc pod uwagę rolę podmiotu, zgodnie z przepisami o MDR. Procedury wewnętrze mają zapewnić prawidłowe i terminowe wykonanie obowiązków informacyjnych, określić zakres odpowiedzialności osób zaangażowanych w wykonywanie poszczególnych czynności dotyczących schematów oraz sposób realizacji obowiązku raportowania lub zgłaszania schematu

MDR

Szkolenia

Kancelaria oferuje przeprowadzenie szkoleń zamkniętych, otwartych oraz szkoleń on-line z zakresu MDR, na których omówione zostaną podstawowe informacje dotyczące nowych obowiązków, w tym w szczególności czym są schematy podatkowe, kto jest zobowiązany do zgłaszania schematów, w jakim terminie i w jaki sposób należy zgłaszać schematy oraz jakie sankcje grożą za niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnieni obowiązków związanych z raportowaniem.

Bieżące

doradztwo

Kancelaria oferuje bieżące wsparcie podmiotów zobowiązanych do raportowania schematów, dokonując analizy planowanych oraz zrealizowanych transakcji i oceniając czy mogą stanowić schemat podatkowy. Z każdej analizy sporządzany jest raport wskazujący na możliwość zakwalifikowania danych zdarzeń gospodarczych jako schematu podatkowego oraz określający obowiązku podmiotów w tym zakresie.

Napisz

do nas