System

Compliance

bezpieczeństwo prawne i podatkowe

Compliance (zarządzanie zgodnością) to zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz praktykami branżowymi i normami etycznymi.

System compliance obejmuje zespół zasad i procedur, które pozwalają wykluczyć działania naruszające przepisy oraz zminimalizować ryzyko powstania odpowiedzialności kontraktowej, karnej, administracyjnej i podatkowej po stronie przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej w organizacji.

poznaj nasze usługi w ramach compliance

Nasze

Usługi

Świadczymy kompleksowe usługi we wdrażaniu systemów compliance od audytu obecnego modelu procedur bezpieczeństwa występujących w przedsiębiorstwie aż po reprezentację w ewentualnych postępowaniach przed organami władzy publicznej.

Budowa zintegrowanego systemu compliance daje możliwość skupienia się na realizacji celów biznesowych przy maksymalnym ograniczeniu ryzykprawnych i podatkowych.

Audyt

Audyt z zakresu compliance służy weryfikacji procesów zachodzących w jednostce pod kątem określenia ryzyk oraz obszarów, które powinny zostać objęte systemem compliance.

Procedury
Compliance

System compliance to przede wszystkim zbiór usystematyzowanych i spójnych zasad i procedur obejmujących poszczególne aspekty działania danej jednostki.

Szkolenia

Szkolenia mają na celu budowanie świadomości pracowników w obszarze compliance i  zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu w organizacji.

Compliance
officer

Funkcja compliance oficera zapewnia bieżący nadzór nad realizacją procedur oraz stałe monitorowanie aktualności systemu.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Rozwiązania przyjęte w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zmierzają do zwiększenia efektywności i narzędzi służących do wymierzenia sankcji podmiotom zbiorowym.

Podatek
u źródła

Zagadnienia dotyczące obowiązku poboru podatku u źródła (WHT) coraz częściej stanowią przedmiot weryfikacji ze strony organów podatkowych.

Tax compliance / strategia podatkowa

Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) jest wynikiem implementacji dyrektywy DAC6.

Reprezentacja
w postępowaniach

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach karnych, karnoskarbowych, podatkowych i administracyjnych.

Zaufali

nam

Zapisz się na nasz

Newsletter

    Napisz

    do nas