Officer

Compliance

Aby system compliance mógł funkcjonować w sposób prawidłowy, konieczny jest stały nadzór nad przestrzeganiem procedur i możliwość reagowania na sytuację generujące możliwość naruszenia zasad compliance.

Nad prawidłową realizacją procedur w ramach systemu compliance powinien czuwać compliane oficer, tj. osoba wyznaczona w ramach danej jednostki, która będzie odpowiedzialna za realizację zadań z zakresu compliance (procedury w zakresie compliance officera, Kancelaria wdraża w ramach procedur compliance wewnętrznego).

Nasze usługi w ramach nadzoru nad systemem compliance nie ograniczają się do wprowadzenia zasad funkcjonowania compliance officera. W tym zakresie, proponujemy szerszy pakiet usług, w zakresie wykonywania przez naszych ekspertów funkcji tzw. zewnętrznych compliance officerów. Funkcje te mogą polegać z jednej strony na wsparciu komórek compliance w przedsiębiorstwie lub z drugiej strony na outsourcingu zadań w tym zakresie bezpośrednio na rzecz naszych doradców.

W ramach usługi zewnętrznego compliance officera, proponujemy w szczególności usługi dotyczące stałego monitoringu zgodności procesów i procedur w jednostce, aktualizacji zasad compliance do zmian legislacyjnych, okresowych audytów przestrzegania procedur oraz stałego informowania Klientów w formie newslettera o istotnych kwestiach związanych z compliance.

Napisz

do nas