Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła (WHT)

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o CIT, obejmująca szeroki pakiet zmian w zakresie podatku u źródła (WHT).

 

Kluczowe zmiany dotyczą:

  • Wprowadzenia obowiązku dochowania należytej staranności w przypadku stosowania stawek obniżonych lub zwolnień.
  • Wprowadzenia rewolucyjnych zasad poboru podatku, tj. obowiązku poboru podatku w pełnej wysokości w przypadku, gdy łączna kwota wypłat dla danego kontrahenta w roku przekracza 2 mln PLN (zmiana od 1 lipca 2019 r.).
  • Wprowadzenia nowej definicji rzeczywistego odbiorcy (beneficial owner).
  • Rozszerzenia odpowiedzialności karnej skarbowej (m.in. w zakresie oświadczeń i wniosków o niepobieranie podatku, czy też procedury zwrotowej).

 

Zmiany będą miały ogromne znaczenie dla polskich przedsiębiorców przede wszystkim w zakresie:  obowiązku pozyskiwania od kontrahentów zagranicznych szerszego katalogu dokumentów i informacji (w tym w zakresie beneficial owner), konieczności zmiany umów z kontrahentami w przypadku, gdy podatek będzie płacony ze środków podmiotu polskiego (płatnika) czy też możliwości utraty płynności finansowej, jeżeli podatek zostanie wpłacony do US, a zwrot podatku będzie trwał min. 6 miesięcy.

 

Jak przygotować się do nowych regulacji?

W celu przygotowania się do nowych przepisów, zalecane jest:

  1. Przeprowadzenia audytu wypłacanych należności i kontrahentów oraz zawartych umów – celem określenia potencjalnych obszarów ryzyk i nieprawidłowości oraz dokonania zmian w obecnym systemie płatności.
  2. Wdrożenie procedur należytej staranności w zakresie podatku u źródła – celem ograniczenia ryzyk związanych z kwestionowaniem przez organy wypłat, które będą realizowane po 1 stycznia 2019 r.
  3. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie opinii organu podatkowego – czas oczekiwania na opinię wynosi 6 miesięcy, a co za tym idzie, zalecane jest wystąpienie z wnioskiem już na początku 2019 r.
  4. Przygotowanie dokumentacji do złożenia oświadczeń – z uwagi na szeroki zakres odpowiedzialności za złożenie oświadczenia, konieczne jest dokładne zweryfikowanie wszystkich dokumentów i informacji przed ewentualnym złożeniem oświadczeń.
  5. Podjęcie wzmożonych negocjacji z podmiotami zagranicznymi (w tym grupowymi)  – celem ewentualnej zmiany modelu rozliczeń lub zakresu przesyłanych informacji i dokumentów.

 

Poniżej znajdziecie Państwo link do naszej broszury informacyjnej, w której znajdują się najważniejsze informacje na temat wprowadzonych zmian.

Kliknij tutaj

Marcin Zarzycki
Marcin Zarzycki
marcin.zarzycki@ltca.pl

Doradca podatkowy, Partner Zarządzający LTCA odpowiedzialny za Dział Compliance. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania procedur zgodności. Koncentruje się na doradztwie z zakresu compliance, prawa spółek, podatku VAT, podatku CIT oraz rozliczeń międzynarodowych i wewnątrzgrupowych. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 700 szkoleniach (ponad 4200 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transferowych, podatku u źródła, fuzji i przejęć oraz compliance.