Rewolucja w podatku u źródła – 2019

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o CIT, obejmująca szeroki pakiet zmian w zakresie podatku u źródła (WHT).

 

Kluczowe zmiany dotyczą

1. Wprowadzenia obowiązku dochowania należytej staranności w przypadku stosowania stawek obniżonych lub zwolnień.

 

W przypadku braku należytej staranności, po 1 stycznia 2019 r. organy podatkowe mogą kwestionować zastosowanie stawki obniżonej (zwolnienia) i wymagać zapłaty podatku w całej wysokości (według stawki z CIT – 19% lub 20%).

2. Wprowadzenia rewolucyjnych zasad poboru podatku, tj. obowiązku poboru podatku w pełnej wysokości (według stawek z CIT)  w przypadku, gdy łączna kwota wypłat dla danego kontrahenta w roku przekracza 2 mln PLN.

Podatek będzie musiał zostać pobrany w pełnej wysokości niezależnie od możliwości zastosowania zwolnień lub stawek obniżonych. W takim przypadku, po wpłacie podatku, konieczne będzie wystąpienie o jego zwrot (minimalny czas oczekiwania na zwrot określono na 6 miesięcy).

 

W tym zakresie przewidziano jednocześnie możliwość niepobierania podatku, jeżeli:

 • Cały zarząd płatnika złoży oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania stawek obniżonych (zwolnień) – oświadczenie będzie składane pod rygorem odpowiedzialności z KKS i dodatkowych sankcji w CIT.
 • Uzyskana zostanie opinia Naczelnika Urzędu Skarbowego o możliwości stosowania zwolnień (opinia dotyczy tylko wypłat do podmiotów powiązanych a czas na jej wydanie to 6 miesięcy).

 

 3. Wprowadzenia nowej definicji rzeczywistego odbiorcy (beneficial owner).

Weryfikacja, czy kontrahent jest rzeczywistym odbiorcą należności jest niezbędna dla zastosowania zwolnień z poboru podatku, w tym w szczególności w zakresie odsetek i należności licencyjnych. Od 2019 r. będzie również konieczna dla uzyskania zwrotu podatku, złożenia oświadczenia lub uzyskania opinii.

Dodatkowo, weryfikacja beneficial owner może być uznawana za jedną z kluczowych przesłanek dochowania należytej staranności.

 

Zgodnie z nowymi przepisami, weryfikacja statusu beneficial owner będzie musiała wykazywać nie tylko fakt, że kontrahent otrzymuje należność dla swojej korzyści i nie jest pośrednikiem, ale obejmie również weryfikację prowadzenia tzw. rzeczywistej działalności gospodarczej.

 

Zmiany będą miały ogromne znaczenie dla polskich przedsiębiorców przede wszystkim w zakresie:

 1. Konieczności dużo dokładniejszej weryfikacji każdej transakcji i każdego kontrahenta.
 2. Obowiązku pozyskiwania od kontrahentów zagranicznych szerszego katalogu dokumentów i informacji (w tym w zakresie beneficial owner)
 3. Obowiązku zmiany umów z kontrahentami w przypadku, gdy podatek będzie płacony ze środków podmiotu polskiego (płatnika).
 4. Możliwości utraty płynności finansowej, jeżeli podatek zostanie wpłacony do US, a zwrot podatku będzie trwał min. 6 miesięcy.

 

 

Jak przygotować się do nowych regulacji?

W celu przygotowania się do nowych przepisów, zalecane jest:

 1. Przeprowadzenia audytu wypłacanych należności i kontrahentów oraz zawartych umów – celem określenia potencjalnych obszarów ryzyk i nieprawidłowości oraz dokonania zmian w obecnym systemie płatności.
 2. Wdrożenie procedur należytej staranności w zakresie podatku u źródła – celem ograniczenia ryzyk związanych z kwestionowaniem przez organy wypłat, które będą realizowane po 1 stycznia 2019 r.
 3. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie opinii Naczelnika Urzędu Skarbowego – czas oczekiwania na opinię wynosi 6 miesięcy, a co za tym idzie, zalecane jest wystąpienie z wnioskiem już na początku 2019 r.
 4. Przygotowanie dokumentacji do złożenia oświadczeń z uwagi na szeroki zakres odpowiedzialności za złożenie oświadczenia, konieczne jest dokładne zweryfikowanie wszystkich dokumentów i informacji przed ewentualnym złożeniem oświadczeń.
 5. Podjęcie wzmożonych negocjacji z podmiotami zagranicznymi (w tym grupowymi)  – celem ewentualnej zmiany modelu rozliczeń lub zakresu przesyłanych informacji i dokumentów.

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia w zakresie podatku u źródła, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami!

Jednocześnie, w załączeniu przesyłamy broszurę opisującą najważniejsze zmiany w WHT, które zaczną obowiazywać od 1 stycznia 2019 r.

Aby pobrać broszurę kliknij TUTAJ.

Marcin Zarzycki
Marcin Zarzycki
marcin.zarzycki@ltca.pl

Doradca podatkowy, Partner Zarządzający LTCA odpowiedzialny za Dział Compliance. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania procedur zgodności. Koncentruje się na doradztwie z zakresu compliance, prawa spółek, podatku VAT, podatku CIT oraz rozliczeń międzynarodowych i wewnątrzgrupowych. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 700 szkoleniach (ponad 4200 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transferowych, podatku u źródła, fuzji i przejęć oraz compliance.