Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych na ostatniej prostej

W projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych z dnia 5 grudnia 2018 roku zaproponowano wprowadzenie zmian, których celem było rozszerzenie odpowiedzialność członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnych za przestępstwo nadużycia zaufania.

Propozycja objęcia sankcjami członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnych została włączona do projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych na etapie prac Stałego Komitetu Rady Ministrów. Pomysłodawcą uzupełnienia projektu ustawy o przepis zaostrzający możliwości karania członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnych było CBA.

Rozszerzenie odpowiedzialności miało polegać na uzupełnienie treści artykułu 296 k.k. i miało pozwolić na obciążenie odpowiedzialnością członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnych, którzy – nawet w wyniku nieumyślnego niedopełnienia obowiązków – stworzyli warunki umożliwiające popełnieniu przestępstwa nadużycia zaufania lub nie zapobiegli jego popełnieniu.

W dniu 28 grudnia 2018, na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została nowa treść projektu ustawy, w której zrezygnowano z wprowadzenia opisywanej powyżej zmiany.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Sprawiedliwości, uzupełnienie art. 296 k.k. o przepis rozszerzający odpowiedzialność za przestępstwo nadużycia zaufania na członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnych w spółkach prawa handlowego została wprowadzona do projektu po postulatach Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Propozycja miała pomóc rozstrzygnąć wątpliwości interpretacyjne dotyczące obowiązujących przepisów. Z racji systemowego charakteru tej zmiany i jej ścisłego związku z przepisami regulującymi ład korporacyjny podczas posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów 20 grudnia 2018 r. minister Maciej Wąsik wycofał propozycję takiego uzupełnienia nowelizacji. Rekomendowany Radzie Ministrów projekt ustawy nie zawiera już tej propozycji.

Prace nad projektem ustawy rozpoczęły się w połowie 2018 roku, pod koniec roku prace te znacznie przyspieszyły, ostateczna wersja projektu trafiła już do rządu. Wszystko wskazuje, że ustawa jeszcze w styczniu zostanie przyjęta przez sejm. Surowe prawo wejdzie w życie sześć miesięcy po publikacji w Dzienniku Ustaw. Ustawa dotyczyć będzie kilkuset tysięcy polskich firm.

To będzie milowy krok służący podniesieniu standardów wewnątrz firmy, jak i poza nią, czyli w sposób widoczny dla klientów i kontrahentów. Pozwoli na wprowadzenie stałych reguł, a nawet całych programów compliance, czyli zgodności działania firmy z obowiązującymi regulacjami prawnymi. (…) Mając nad sobą groźbę wysokich kar za łamanie prawa, firmy będą same siebie dyscyplinowały, dbając o jego przestrzeganie – mówił dla Prawo.pl Marcin Warchoł.*

 

*źródło: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/szkolenie-sedziow-o-ustawie-dotyczacej-odpowiedzialnosci,294683.html

 

Anna Kubicz
Anna Kubicz
anna.kubicz@ltca.pl

Doradca podatkowy, Partner LTCA odpowiedzialny za Dział Cen Transferowych i Compliance. Absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 roku współpracuje z podmiotami zajmującymi się obsługą prawno – podatkową przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywała doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych dla zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu projektowania i wdrażania systemów compliance, restrukturyzacji biznesowych oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych. Anna Kubicz jest doświadczonym wykładowcą na szkoleniach i kursach prawnych i podatkowych w szczególności z zakresu cen transferowych oraz compliance. Dodatkowo, regularnie publikuje w prasie branżowej oraz na portalach poświęconych tematyce podatków.