Prace nad objaśnieniami z zakresu MDR zakończone. Wydłużono termin na raportowanie!

Wszyscy z niecierpliwością czekali na wydanie przez Ministerstwo Finansów ostatecznych objaśnień w zakresie MDR licząc, że ostateczny kształt objaśnień rozwieje liczne wątpliwości interpretacyjne w zakresie przepisów o schematach podatkowych. Objaśnienia nie rozstrzygają wszystkich wątpliwości w zakresie raportowania schematów, jednak zawierają znacznie więcej (w stosunku do projektu) przykładów praktycznych, które mogą pomóc zrozumieć tematykę MDR.

Najważniejszą zmianą jaką wprowadzają objaśnienia jest wydłużenie terminu na raportowanie pierwszych schematów podatkowych. Zgodnie z treścią objaśnień, ewentualne opóźnienia dotyczące realizacji obowiązków informacyjnych o schematach podatkowych nie będą rodziły negatywnych konsekwencji dla podatników. Warunkiem jest jednak, że obowiązki te zostaną prawidłowo wykonane do 28 lutego 2019 r. Natomiast w przypadku późniejszego, ale prawidłowego wykonania obowiązków informacyjnych w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. opóźnienia te będą traktowane jako przypadki mniejszej wagi.

Pozostałe zmiany dotyczą:

  • wyjaśnienia, że produkty emerytalne takie jak Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), czy Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) generalnie nie są objęte obowiązkiem informacyjnym MDR;
  • rozstrzygnięcia, że sam fakt skorzystania z ulg i preferencji podatkowych (ulgi badawczo-rozwojowej oraz „Innovation Box”) nie podlega obowiązkowi raportowania na podstawie przepisów MDR. Obowiązek raportowania może wystąpić jedynie w sytuacji, w której spełnione zostałyby przesłanki uznania danego uzgodnienia za schemat podatkowy;
  • wyjaśnienia, że w sytuacji, gdy dany schemat podatkowy powoduje uzyskanie korzyści w więcej niż jednym podatku rozliczanych w odmiennych okresach rozliczeniowych, obowiązek złożenia formularza MDR-3 (składanego przez korzystającego łącznie z deklaracją podatkową) nie jest konieczne dwukrotne raportowanie dokonywanych czynności (poprzez informację MDR-3). Oznacza to, że w sytuacji, w której dany schemat podatkowy dotyczy w głównej mierze podatku dochodowego, wystarczające jest złożenie informacji MDR-3 wraz z rocznym zeznaniem podatkowym w podatku dochodowym;
  • rozwinięcia oceny wymagań informacyjnych w odniesieniu do kwestii cen transferowych w celu wyjaśnienia, które rozwiązania nie powinny zasadniczo podlegać obowiązkowi raportowania MDR oraz uszczegółowienie wyjaśnień w zakresie właściwego podejścia do zagadnień związanych z przygotowywaniem dokumentacji cen transferowych i analizy porównawczej lub analizy zgodności w kontekście przepisów MDR;
  • doprecyzowania kwestii intertemporalnych oraz obowiązku retrospektywnego przekazania informacji o schematach podatkowych, w szczególności dla uniknięcia powstania wielokrotnego obowiązku informacyjnego;
  • podkreślenia, że nie jest objęte obowiązkiem informacyjnym MDR skorzystanie z tzw. ulgi na dzieci oraz wspólnego rozliczenia się z małżonkiem;
  • wskazania katalogów typowych czynności wykonywanych w ramach świadczenia usług dotyczących kwestii podatkowych, których świadczenie nie będzie związane z obowiązkiem informacyjnym MDR;
  • wyjaśnienia wątpliwości dotyczących sytuacji, w których może potencjalnie wystąpić podwójny obowiązek informacyjny oraz wskazanie sposobu postępowania w takich sytuacjach.

Link do objaśnień: https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=864af355-652d-402d-93c6-ee9b905109c0&groupId=764034

Anna Kubicz
Anna Kubicz
anna.kubicz@ltca.pl

Doradca podatkowy, Partner LTCA odpowiedzialny za Dział Cen Transferowych i Compliance. Absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 roku współpracuje z podmiotami zajmującymi się obsługą prawno – podatkową przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywała doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych dla zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu projektowania i wdrażania systemów compliance, restrukturyzacji biznesowych oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych. Anna Kubicz jest doświadczonym wykładowcą na szkoleniach i kursach prawnych i podatkowych w szczególności z zakresu cen transferowych oraz compliance. Dodatkowo, regularnie publikuje w prasie branżowej oraz na portalach poświęconych tematyce podatków.