compliance2

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4 września weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i niektórych innych ustaw. Ustawa stanowi implementację do prawa polskiego dyrektywy UE w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawny, pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnieniem.

Celem nowelizacji było wzmocnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji poufnych, poprzez m.in. rozszerzenie katalogu czynów nieuczciwej konkurencji, zmianę definicji „tajemnicy przedsiębiorstwa”, zmianę katalogu sankcji oraz wprowadzenie bezterminowej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Analiza przepisów, a w szczególności ich nieprecyzyjny charakter, w praktyce może doprowadzić do osłabienia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i nałożenia na przedsiębiorców dodatkowych obowiązków związanych z zapewnieniem prawidłowej ochrony informacji poufnych.

Przedsiębiorcy powinni podjąć działania zmierzające do dostosowania wewnętrznych regulaminów i procedur do wymagań ustawy, a także dokonać audytu dotychczas zawartych umów w kontekście nowej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym w szczególności umów z pracownikami i kontrahentami. Brak podjęcia działań w tym zakresie może spowodować, iż to, co dotychczas uznawane było przez przedsiębiorcę za tajemnicę przedsiębiorstwa, przestanie nią być.

Zapraszamy do pobrania broszury opisującej poszczególne zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – kliknij tutaj, aby pobrać broszurę

Anna Kubicz
Anna Kubicz
anna.kubicz@ltca.pl

Doradca podatkowy, Partner LTCA odpowiedzialny za Dział Cen Transferowych i Compliance. Absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 roku współpracuje z podmiotami zajmującymi się obsługą prawno – podatkową przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywała doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych dla zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu projektowania i wdrażania systemów compliance, restrukturyzacji biznesowych oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych. Anna Kubicz jest doświadczonym wykładowcą na szkoleniach i kursach prawnych i podatkowych w szczególności z zakresu cen transferowych oraz compliance. Dodatkowo, regularnie publikuje w prasie branżowej oraz na portalach poświęconych tematyce podatków.